نوشته‌ها

اخذ اقامت آذربایجان

اقامت آذربایجان

اقامت آذربایجان کشور جمهوری آذربایجان با توجه به پیشرفت های اخیر و تغییر قوانین صورت گرفته در این کشور هم اکنون می توان اقامت موقت و یا دائم باکو آذربایجان را از طریق موارد ذکر شده اقدام کرد. 1-اقامت از طریق دعوت به کار 2-اقامت از طر…