کوه گل افشان باکو

کوه گل افشان باکو

از حدود هزار گل افشان شناخته شده از دنیا،۴۰۰ گل افشان در کشور جمهوری آذربایجان قرار دارد.در فاصله ۱۰ کیلومتری از منطقه تاریخی و سنگی قوبوستان گل افشان های منطقه باکو قرار دارد.گل افشان ها یک پدیده عجیب و غریب هستند گودال های مخلوط از آب و خاک که در اثر فشار گاز موجود،در پوسته زمین به وجود می آیند.اکثر گل افشان های کشور آذربایجان در منطقه باکو و آبشرون قرار دارد که از آن جمله تعدای در نزدیکی منطقه قوبوستان قرار گرفته است.این گل افشان ها معمولا سرد بود و شما می توانید نزدیک آنها شده و لمس کنید.