اخذ اقامت دائم آذربایجان

اقامت آذربایجان

کشور جمهوری آذربایجان با توجه به پیشرفت های اخیر و تغییر قوانین صورت گرفته در این کشور هم اکنون می توان اقامت موقت و یا دائم باکو آذربایجان را از طریق موارد ذکر شده اقدام کرد.

۱-اقامت از طریق دعوت به کار

در این نوع اقامت شما می بایست از طرف یک شرکت و یا نهاد در کشور آذربایجان بصورت رسمی دعوت به کار شوید که طرف مقابل با مراجعه به ادارات مربوطه دعوتنامه برای شما ارسال کرده و شما پس از ورود به کشور آذربایجان با مراجعه به اداره مهاجرت باقی مراحل جهت اخذ اقامت باکو آذربایجان را دنبال می کنید.

۲-اقامت از طریق تحصیل در آذربایجان

جهت تحصیل در باکو آذربایجان و اخد اقامت می بایستی با ویزای دانشجویی وارد آذربایجان شوید که در هنگام اخذ ویزای الکترونیکی باکو آذربایجان در گزینه های مربوط به هدف از سفر گزینه تحصیل را انتخاب کرده و سپس به دانشگاه مربوط مراجعه می کنید و بخش دانشجویان خارجی دانشگاه،پیگیر امور مربوط به اقامت شما خواهد شد.

۳-اقامت از طریق خرید خانه

توجه داشته باشید که اقامت آذربایجان از طریق خرید خانه در باکو و یا هر نقطه دیگر از این کشور مستلزم خرید مسکن به ارزش حداقل ۱۰۰ هزار منات و به بالا می باشد و اقامت موقت ۱ ساله به شما تعلق خواهد گرفت.

۴-اقامت از طریق ازدواج

اخذ اقامت آذربایجان از طریق ازدواج با اتباع آذربایجان نیز یکی از راه های دریافت اقامت می باشد که برای این منظور با مراجعه به مراکز آسان خدمت در شهر باکو می توانید اطلاعات لازم درباره مراحل و مدارک مورد نیاز را کسب نمایید.

۵-اقامت از طریق سرمایه گذاری در بانک (سپرده بانکی)

توجه داشته باشید که اخذ اقامت آذربایجان از طریق سپرده های بانکی بایستی به مقدار ۱۰۰ هزار منات و یا ۵۰۰ هزار منات باشد که در مورد اول اقامت موقت ۱ ساله و در مورد دوم اقامت موقت ۳ ساله به شما تعلق خواهد گرفت.

در صورت داشتن هرگونه سوال و استفاده از تجربیات سفر می توانید از گروه تلگرام سفر به باکو استفاده نمایید.
جهت ورود به گروه تلگرام سفر به باکو اینجا کلیک کنید