اقامت آذربایجان

اخذ اقامت آذربایجان

اقامت آذربایجان

کشور جمهوری آذربایجان با توجه به پیشرفت های اخیر و تغییر قوانین صورت گرفته در این کشور هم اکنون می توان اقامت موقت و یا دائم باکو آذربایجان را از طریق موارد ذکر شده اقدام کرد.

اقامت آذربایجان با توجه به قوانین کشور جمهوری آذربایجان جهت اخذ اقامت موقت یا دایمی برای اتباع خارجی از ۳ طریق میتوان اقدام کرد.

 

۱-اقامت از طریق دعوت به کار

۲-اقامت از طریق تحصیل در آذربایجان

۳-اخذ اقامت از طریق خرید خانه یا ازدواج

۴-اقامت از طریق سرمایه گذاری در بانک

در صورت داشتن هرگونه سوال و استفاده از تجربیات سفر می توانید از گروه تلگرام سفر به باکو استفاده نمایید.
جهت ورود به گروه تلگرام سفر به باکو اینجا کلیک کنید