اخذ اقامت دائم آذربایجان

اقامت آذربایجان

کشور جمهوری آذربایجان با توجه به پیشرفت های اخیر و تغییر قوانین صورت گرفته در این کشور هم اکنون می توان اقامت موقت و یا دائم باکو آذربایجان را از طریق موارد ذکر شده اقدام کرد.

۱-اقامت از طریق دعوت به کار

۲-اقامت از طریق تحصیل در آذربایجان

۳-اقامت از طریق خرید خانه

توجه داشته باشید که اخذ اقامت آذربایجان از طریق خرید خانه در باکو و یا هر نقطه دیگر از این کشور مستلزم خرید مسکن به ارزش حداقل ۱۰۰ هزار منات و به بالا می باشد و اقامت موقت ۱ ساله به شما تعلق خواهد گرفت.

۴-اقامت از طریق ازدواج

۵-اقامت از طریق سرمایه گذاری در بانک (سپرده بانکی)

توجه داشته باشید که اخذ اقامت آذربایجان از طریق سپرده های بانکی بایستی به مقدار ۱۰۰ هزار منات و یا ۵۰۰ هزار منات باشد که در مورد اول اقامت موقت ۱ ساله و در مورد دوم اقامت موقت ۳ ساله به شما تعلق خواهد گرفت.

در صورت داشتن هرگونه سوال و استفاده از تجربیات سفر می توانید از گروه تلگرام سفر به باکو استفاده نمایید.
جهت ورود به گروه تلگرام سفر به باکو اینجا کلیک کنید